HHome168 >> ทาวน์เฮ้าส์


ขายบ้านหมู่บ้านพฤกษา28 แพรกษา นิคมบางปู สมุทรปราการ
1,400,000 บาท

รหัสสินทรัพย์ : รหัสTH041
ประเภทสินทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์
ประกาศ : ขาย
เนื้อที่ : 16ตารางวา
ที่ตั้งหมู่บ้านพฤกษา28/1 เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  
ขายบ้าน หมู่บ้านพฤกษา28  ถนนแพรกษานิคมบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
1,400,000 บาท

รหัสสินทรัพย์ : รหัสTH022
ประเภทสินทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์
ประกาศ : ขาย
เนื้อที่ : 18 ตารางวา
ที่ตั้งหมู่บ้านพฤกษา28 เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  
ขายบ้าน หมู่บ้านปัญญานคร ถนนสุขุมวิท-สายเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2,500,000 บาท

รหัสสินทรัพย์ : รหัสTH009
ประเภทสินทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์
ประกาศ : ขาย
เนื้อที่ : 24 ตารางวา
ที่ตั้งหมู่บ้านปัญญานคร เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  
ขายบ้าน หมู่บ้านแพรกษาเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
1,350,000 บาท

รหัสสินทรัพย์ : รหัสTH037
ประเภทสินทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์
ประกาศ : ขาย
เนื้อที่ : 17ตารางวา
ที่ตั้งหมู่บ้านแพรกษาเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  
ขายบ้าน หมู่บ้านพฤกษา28 ตลาดนิคมบางปู แพรกษา สมุทรปราการ
1,590,000 บาท

รหัสสินทรัพย์ : ีรหัสTH035
ประเภทสินทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์
ประกาศ : ขาย
เนื้อที่ : 24 ตารางวา
ที่ตั้งหมู่บ้านพฤกษา28 เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  
ขายบ้าน หมู่บ้านนครทอง แพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ
1,000,000 บาท

รหัสสินทรัพย์ : รหัสTH036
ประเภทสินทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์
ประกาศ : ขาย
เนื้อที่ : 18 ตารางวา
ที่ตั้งหมู่บ้านนครทอง เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  
ขายบ้าน หมู่บ้านบางปูวิลล่า ต่อเติมเต็ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
1,900,000 บาท

รหัสสินทรัพย์ : รหัสTH030
ประเภทสินทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์
ประกาศ : ขาย
เนื้อที่ : 24.5 ตารางวา
ที่ตั้งหมู่บ้านบางปูวิลล่า เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  
ขายบ้าน หมู่บ้านชุติมา แพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
1,190,000 บาท

รหัสสินทรัพย์ : รหัสTH028
ประเภทสินทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์
ประกาศ : ขาย
เนื้อที่ : 15.5ตารางวา
ที่ตั้งหมู่บ้านชุติมา เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  
ขายบ้าน หมู่บ้านฉัตรณรงค์ ถนนแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
1,200,000 บาท

รหัสสินทรัพย์ : รหัสTH003
ประเภทสินทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์
ประกาศ : ขาย
เนื้อที่ : 16ตารางวา
ที่ตั้งหมู่บ้านฉัตรณรงค์ เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  
ขายบ้านหมู่บ้านซิตตี้วิลเลจ นิคมบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
1,550,000 บาท

รหัสสินทรัพย์ : รหัสTH023
ประเภทสินทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์
ประกาศ : ขาย
เนื้อที่ : 27.2ตารางวา
ที่ตั้งหมู่บ้านซิตตี้วิลเลจ เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  

เลือกภาษา/Select Language