เกี่ยวกับ hhome168

ประวัติความเป็นมา

      hhome168 ( เฮช โฮม 168 ) โดยคุณสิทธิชัย ประจำมูล (เป็นเอก) จากนักการตลาด หนุ่มไฟแรง เรียนรู้ ทักษะ งานด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้สะสมประสบการณ์ ในการทำงานด้านการตลาด มาตลอด จนตกผลึก มากความสามารถ ผู้มีความสนใจในงาน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ได้ก่อตั้งสำนักงาน www.hhome168.com ขึ้นเพื่อ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนนายหน้า อสังหาริมทรัพย์

บริการตรวจทรัพย์สิน
-ตรวจสอบราคาประเมิน และราคาตลาด

บริการด้านสินเชื่อ
-ให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารขอสินเชื่อ
-ประสานงาน ด้านสินเชื่อและ พาเจ้าหน้าที่ประเมินทรัพย์ที่ขาย

บริการด้านนิติกรรม
-บริการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการ โอนกรรมสิทธิ์
-บริการด้านเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ซื้อและผู้ขาย
-บริการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
-บริการด้านเอกสารการโอนสาธารณูปโภค น้ำประปา,ไฟฟ้า

บริการด้านการตลาด
-บริการติดป้ายประกาศขาย และเสริมตลอดจน ขายได้โดยทีมงานมืออาชีพ
-บริการลงโฆษณา ในสื่อโซเชี่ยวมิเดีย เว๊บไซด์ต่างๆ
-บริการประสานงาน พาผู้ที่สนใจซื้อ เข้าเยี่ยมชม ทรัพย์ที่ขาย
-นำข้อเสนอซื้อจาก ผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขาย พิจารณาเลือกภาษา/Select Language