การตีราคาอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องซับซ้อน แต่ก็มีคำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้ขายที่อยากเรียนรู้พื้นฐาน แม้ว่าส่วนใหญ่แล้ว หากต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ คนส่วนใหญ่มักเลือกจ้างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่จะมาคอยช่วยในเรื่องการตี ราคาอยู่แล้ว

สำรวจบ้านที่มีลักษณะคล้ายกัน 

ไม่ ว่าจะซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ คุณจะต้องศึกษาก่อน คุณควรมองหาบ้านที่มีลักษณะคล้ายกันที่อยู่ในละแวกเดียวกัน โดยอาจหาข้อมูลออนไลน์หรือทางหนังสือพิมพ์ 
พิจารณา ทั้งบ้านที่อยู่ระหว่างประกาศขายและที่ขายไปแล้ว แม้ว่าบ้านที่ยังขายไม่ได้อาจทำให้เกิดคำถามว่า ราคาที่ผู้ขายตั้งไว้สูงเกินไปไหม แต่อย่างน้อยก็จะช่วยให้คุณทราบว่า ราคาแข่งขันในตลาดเป็นอย่างไร 

ใช้วิธีตีราคาแบบตารางเมตร หรือตารางวา

การ ตีราคาแบบตารางเมตร หรือตารางวานั้น ต้องใช้วิธีวัดพื้นที่ภายในของอสังหาริมทรัพย์ หากเป็นการวัดขนาดห้องโถงอาจต้องใช้การประเมินพื้นที่ ในขณะที่หากเป็นห้อง การวัดขนาดจะง่ายกว่า เช่น หากห้องมีขนาด 10 x 10 ตารางเมตร พื้นที่ของห้องก็จะเท่ากับ 100 ตารางเมตร 
 
เมื่อ คำนวณพื้นที่ทั้งหมดได้แล้ว ให้นำราคาของอสังหาริมทรัพย์หารด้วยขนาดพื้นที่ เพื่อหาราคาต่อตารางเมตร วิธีเปรียบเทียบราคาต่อตารางฟุตเป็นหนึ่งในวิธีที่ผู้ซื้อใช้ในการเปรียบ เทียบราคาอสังหาริมทรัพย์ เพราะช่วยให้พวกเขาเห็นได้ว่าอสังหาริมทรัพย์แห่งใดที่ราคาสูงกว่า
 
วิธี นี้ยังมีประโยชน์ในกรณีที่คุณหาอสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกันมาเปรียบเทียบ ราคาไม่ได้ โดยอาจเป็นเพราะคุณอยู่ในย่านที่อสังหาริมทรัพย์แตกต่างทั้งด้านสถาปัตยกรรม ขนาดและสไตล์ ถ้าเป็นในกรณีนี้ให้คุณเลือกอสังหาริมทรัพย์มาประมาณ 5 แห่งที่มีลักษณะคล้ายอสังหาริมทรัพย์ของคุณที่สุด แล้วนำพื้นที่ของแต่ละแห่งมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนบ้านเพื่อหาพื้นที่โดย เฉลี่ย 
 
หลังจากนั้น ให้ทำแบบเดียวกันกับราคาเพื่อหาราคาเฉลี่ย จากนั้นนำราคาเฉลี่ยหารด้วยตารางเมตรเฉลี่ยเพื่อหาราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร หากจะประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ก็ให้นำราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรคูณด้วยพื้นที่ อย่าลืมว่านี่เป็นเพียงการประเมินเท่านั้น แต่หากคุณต้องการทราบราคาที่ถูกต้องแม่นยำ คุณควรให้ผู้ตีราคามาประเมินจะดีกว่า

พิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

คุณ ควรพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ใกล้อสังหาริมทรัพย์ด้วย หากที่พักอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถไฟฟ้า BTS หรือสถานีรถประจำทาง ก็จะถือว่าได้เปรียบ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมไปถึงร้านค้า ห้างสรรพสินค้า คลินิก และแหล่งกีฬา 
 
อาจ เป็นการยากที่จะประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์โดยพิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ มีเท่านั้น แต่ภาพรวมที่ได้คือ หากอสังหาริมทรัพย์ของคุณให้ความสะดวกสบายได้มากเท่าไหร่ ค่าของมันก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

วิเคราะห์ตลาดแบบเปรียบเทียบ

หาก ต้องการความมั่นใจ ขอให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำการวิเคราะห์ตลาดแบบเปรียบเทียบ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างขาย ระงับการขาย ขายแล้ว ถอนจากการขาย หรือหมดระยะเวลาขายแล้ว

ตีราคาอสังหาริมทรัพย์

หาก ยังต้องการความแน่ใจ คุณอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตีราคาอสังหาริมทรัพย์ของคุณก็ได้ โดยค่าจ้างขึ้นอยู่กับขนาดและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้ เชี่ยวชาญจะประเมินอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ประเมินตลาดและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ จากนั้นจึงตีเป็นราคาออกมา ซึ่งอาจใช้เป็นการตีราคาตลาดจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพก็ได้
 
ที่มา http://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/เตรียมตัวก่อนซื้อ/การตีราคาอสังหาริมทรัพย์/830

เลือกภาษา/Select Language